ANMÄLAN

Fyll i formulär nedan för att reservera din plats i Drivers Club Festival.

Jag är medlem i Drivers Club. *
Jag önskar delta i After Party kostnadsfritt. *
Ansvarsfriskrivelse *
Härmed anmäler jag mig till Drivers Club Festival. Jag är införstådd med att min anmälan är bindande och att all körning under detta evenemang sker på egen risk. Jag är medveten om att jag måste vara försäkrad genom SMA - Svenska Motorsport Aliansen, en licens som löses på plats.